Dokument na ćirilici

„Pravila igre međunarodnog Vidovdanskog turnira Futsal 2017“

 

Pravilo I

Utakmice na turniru igraju dvije ekipe, gdje svaka ekipa ima pet (5) igrača od kojih je jedan golman, osim u konkurenciji pjetlića i vetarana gdje svaka ekipa broji šest (6) igrača od kojih je jedan golman.

Pravilo II

Utakmice, u prvoj fazi seniora (po grupama) igraju se 2×15 minuta, a u nastavku takmičenja (kup sistem) utakmice se igraju 2×15 minuta efektivne igre dok se samo finale igra 2×20 minuta. Veterani igraju 2×15, a samo finale 2×20 min. Pioniri, kadeti, juniori  igraju  2×15 minuta. Pjetlići igraju 2×10 min, a finale 2×15 min.

Pravilo III

Aut se izvodi nogom, sa uzdužne linije terena ili sa udaljenosti od 20cm od same linije, na mjestu gdje je lopta napustila igralište. U slučaju kada lopta udari u strop, sudija prekida igru i dodjeljuje loptu protivničkoj ekipi koja izvodi aut sa uzdužne linije terena na mjestu gdje je lopta udarila u strop.

Pravilo IV

Kod izvođenja svih prekršaja (aut, faul,korner ili indirektan udarac) protivnički igrač ili više njih, mora biti udaljen najmanje pet (5) metara od mjesta odakle se izvodi prekršaj.

Pravilo V

Svi prekršaji se moraju izvesti u roku od četiri (4) sekunde, a ukoliko se prekršaj ne izvede u za to predviđenom roku, ekipa se kažnjava oduzimanjem lopte, odnosno dodjeljivanjem javne opomene igraču koji je ometao izvođenje prekršaja.

Pravilo VI

Nakon pet (5) faula istog tima u prvom, odnosno drugom poluvremenu, svaki naredni faul rezultira izvođenjem slobodnog udarca bez živog zida sa deset (10) metara za protivnički tim ili ukoliko je prekršaj napravljen na udaljenosti bližoj od 10 m. Golman prilikom izvođenja udarca mora najmanje pet metara biti udaljen od lopte.

Pravilo VII

Dodjeljivanjem javne opomene kažnjava se igrač koji protivniku pokuša loptu oduzeti pogibeljnim klizećim startom ili faulom s leđa. Ako u slučaju isključenja igrača, ostane manje od tri igrača (uključujući golmana) u bilo kojoj od ekipa, utakmica će biti prekinuta. Ukoliko igrač dobije dva žuta kartona u toku utakmice, odnosno na taj način bude isključen, ima pravo igrati u sljedećoj utakmici, osim ako nije grubo prekršio pravila futsal igre, a konačnu odluku donosi takmičarska komisija.

Pravilo VIII

Igrač koji ulazi na teren mora to učiniti u vlastitom području za izmjene, ali tek kada je igrač koji napušta igru u potpunosti prešao uzdužnu liniju, a ako je izmjena izvršena na nepropisan način, sudija zaustavlja igru, kažnjava javnom opomenom igrača koji ulazi, a igra se nastavlja izvođenjem indirektnog udarca za protivničku ekipu sa mjesta na kojem se lopta nalazila u trenutku kad je igra prekinuta.

Pravilo IX

Ako 5 igrača igra protiv 4 i ekipa sa većim brojem igrača postigne pogodak, ekipa sa samo 4 igrača može se popuniti sa 5 igračem. Ako obe ekipe igraju sa po 4 igrača, ili obe sa 3 igrača, i bude postignut pogodak, obe ekipe ostaju sa istim brojem igrača. Ako igra 5 igrača protiv 3 , ili 4 protiv 3, i ekipa sa većim brojem igrača postigne pogodak, ekipa sa 3 igrača može se popuniti samo sa jednim igračem. Ako ekipa sa manjim brojem igrača postigne pogodak, igra se nastavlja bez promjene u broju igrača.

Pravilo X

Pogodak je postignut kada cijela lopta predje poprečnu liniju, izmedju stubova gola i ispod prečke, pod uslovom da nije ubačena rukom, unijeta ili namjerno udarena šakom ili rukom, od strane igrača ekipe koja napada, uključujući i golmana.

Pravilo XI

Tokom igre igrač može biti kažnjen javnom opomenom (žuti karton), a  drugo kažnjavanje javnom opomenom (crveni karton)  povlači kaznu isključenja do kraja utakmice, a njegova ekipa nastavlja susret sa igračem manje u naredna dva minuta, a isti nema pravo izvoditi kaznene udarce. Svaki igrač sa pravom nastupa može zamijeniti golmana u toku izvođenja kaznenih udaraca.

Pravilo XII

Igrač se isključuje s igrališta i pokazuje mu se direktan  crveni karton ako učini jedan od sljedećih prekršaja:

  • zbog nasilnog ponašanja
  • pljune na protivnika ili neku drugu osobu
  • onemogućava protivničkoj ekipi postizanje pogotka namjerno dodirujući loptu rukom (osim golmana u golmanskom prostoru) ili grubim prekršajem
  • služi se drskim, pogrdnim ili uvredljivim izrazima
  • dobije drugu javnu opomenu na istoj utakmici

Isključeni igrač ne može ponovo ući u igru, niti može sjediti na klupi za rezervne igrače. Igrač koji je dobio dva žuta kartona u toku utakmice, odnosno isključenje s te utakmice, ima pravo igrati sljedeću utakmicu osim ako nije grubo narušio pravila fudbalske igre. Ukoliko igrač dobije direktan crveni karton, minimalno pauzira jednu utakmicu. U zavisnosti od učinjenog prekršaja, takmičarska komisija odlučuje, odmah poslije utakmice, koliko će isključeni igrač biti kažnjen neigranjem na narednim susretima.

Pravilo XIII

Pogodak se ne može postići direktno iz auta, kao ni pri ubacivanju lopte u teren od strane golmana. Prilikom ubacivanja lopte u igru golman  smije prebaciti rukom loptu preko središnje linije terena a da ona pri tome nije udarila o tlo. U slučaju nepravilnog izvođenja dodjeljuje se lopta protivničkoj ekipi koja izvodi aut u nivou središnje linije terena. Ukoliko golman postigne gol rukom, gol se poništava i dodjeljuje se lopta protivničkoj ekipi.

Pravilo XIV

Ukoliko igrač vrati loptu svom golmanu, isti je samo nogom može vratiti u igru, a ako to učini rukom dosuđuje se indirektan udarac za protivničku ekipu.

Ako, nakon što je lopta u igri, golman po drugi put dotakne loptu prije nego što ju je dotaknuo protivnički igrač , dosuđuje se indirektan udarac za protivničku ekipu koji se izvodi s mjesta na kojem je prekršaj počinjen, osim ako nije počinjen u kaznenom prostoru, a u tom slučaju se izvodi sa crte kaznenog prostora sa tačke najbližoj mjestu na kojem je prekršaj počinjen.

Pravilo XV

Golman mora u roku od četiri(4) sekunde ubaciti loptu u igru, a ako to ne učini dosuđuje se indirektan udarac za protivničku ekipu sa crte kaznenog prostora. Kad mu je vraćena lopta golman ne smije zadržati loptu duže od četiri (4) sekunde na svojoj polovini terena a ukoliko se nalazi na protivničkoj polovini može zadržati loptu bez vremenskog ograničenja. Takođe indirektan udarac se dosuđuje za protivničku ekipu ukoliko igrač onemogućava golmana da se oslobodi lopte iz svojih ruku.

Pravilo XVI

Zamjena igrača može se vršiti tokom cijele utakmice i to samo na dijelu terena koji je predviđen za izmjene, i to tek pošto je igrač koji napušta igru napustio teren. Golman može zamijeniti mjesto sa bilo kojim igračem.

Pravilo XVII

Kazneni udarac se izvodi sa linije od šest ( 6 ) metara, a golman mora stajati na poprečnoj liniji gola, a ostali igrači moraju biti udaljeni najmanje pet (5) metara od tačke označene za izvođenje kaznenog udarca.

Pravilo XVIII

Svaka ekipa ima pravo na po jedan time-out u toku poluvremena, ali se dozvoljava samo kad je ekipa u posjedu lopte.

Organizator turnira, Klub malog fudbala Brčko Zdravlje.